ທຶນ ASJA-MEXT ປີ 2025

ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ, ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນຈະປິດຮັບສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 17/5/2024 ນີ້ແລ້ວເດີ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ທຶນ ASJA-MEXT ຂອງປີຜ່ານໆມາ.


ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ງານພົບປະ ປະຈໍາປີ 2024

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ງານລ້ຽງ JAOL 20 ປີ