ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 2 ຄົນສຸດທ້າຍໃນໂຄງການ TYCA 2017

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 2 ສຸດທ້າຍເຂົ້າຮ່ວມ

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບການສອບເສັງສຳພາດ TOSHIBA Youth Club Asia 2017

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບການສອບເສັງສຳພາດ ຈຳນວນ 21 ນ້ອງ ໃນໂຄງການ TOSHIBA Youth Club Asia 2017 list-of-interview-tyca-students

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ10ຄົນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ CCE Junior2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນໂຄງການ Final result of CCE 2016

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ CCE 2016

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກອງປະຊຸມສາກົນເດັກນ້ອຍ ແລະ ການໄປ Homestay ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາຮອດແລ້ວ… Children communication on Earth ( CCE ) program, JAPAN 2-12 December 2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 6 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນໂຄງການ NIYE 2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 6 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນໂຄງການ NIYE 2016 Final result of NIYE 2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດ NIYE JUNIOR 2016

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (ສອລຍ) ຂໍແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບສຳພາດ NIYE 2016 ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: