about JAOL events job and scholarship discussion about Laos about Japan links

ໜ້າທຳອິດ>ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາວ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາວ


ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ປະເພນີຕ່າງໆຂອງລາວ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ທີ່ຕັ້ງ
ປະເທດລາວຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບອາຊີ ຢູ່ໃຈກາງຂອງແຫລມອິນດູຈີນ ລະຫວ່າງເສັ້ນຂະຫນານທີ 14-23 ອົງສາເຫນືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 100-108 ອົງສາທິດຕາວັນອອກ, ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລແຕ່ເປັນເສັ້ນທາງ ຜ່ານທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ມີຊາຍແດນທິດເຫນືອຕິດກັບປະເທດຈີນ, ທິດໃຕ້ ຕິດກັບປະເທດກຳປູເຈຍ, ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບປະເທດຫວຽດນາມ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກ ສຽງເຫນືອຕິດກັບປະເທດມຽນມາ.
ປະເທດລາວມີເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ 236.800 ກິໂລແມັດມົນທົນ, ມີເຂດພູດອຍກວມເອົາປະມານ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ, ພູທີ່ ສູງທີ່ສຸດຄືພູເບ້ຍຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງສູງ 2.820 ແມັດ, ມີລວງຍາວແຕ່ເຫນືອເຖິງໃຕ້ 1.700 ກິໂລແມັດ, ມີພົນລະເມືອງທັງຫມົດ 5.600.000 ກວ່າຄົນ (ຂໍ້ມູນປີ 2005).

ພູມອາກາດ
ປະເທດລາວຢູ່ໃນພູມອາກາດຂອງເຂດຮ້ອນ ມີລົມມໍລະສຸມແຕ່ບໍ່ມີພະຍຸ, ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດູການຄື: ລະດູຝົນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ-ຕຸລາ ແລະ ລະດູແລ້ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ- ເມສາ. ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຕະຫລອດປີປະມານ 28c, ຮ້ອນສູງສຸດປະມານ 38c ໃນໄລຍະເດືອນເມສາ-ພຶດສະພາ, ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 14-15c ໄລຍະເດືອນທັນວາ-ມັງກອນ.

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ປະເທດລາວເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດນາໆຊະນິດ. ມີແມ່ນ້ຳລຳເຊຢາຍໄປແຕ່ເຫນືອຮອດໃຕ້, ມີແມ່ນ້ຳຂອງໄຫລຜ່ານ 1.835 ກິໂລແມັດ, ຊຶ່ງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງແຫລ່ງພະ ລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຢູ່ໃນອ່າງນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມກວມເຖິງ 51%; ໃນພື້ນດິນມີແຮ່ທາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກົ່ວ, ເຫລັກ, ຖ່ານຫີນ, ຊືນ, ທອງ, ຄຳ, ເງິນ, ມາດ, ອັງຕີມອນ ແລະ ອື່ນໆ; ຢູ່ເທິງຫນ້າດິນກໍມີປ່າໄມ້ທີ່ມີຄ່າສູງທາງດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ໄມ້ຂະຍຸງ, ໄມ້ຄຳພີ້, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ເກດສະ ຫນາ, ໄມ້ໂລ່ງເລ່ງ; ຢູ່ໃນປ່າກໍມີເຄື່ອງປ່າຂອງດົງປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄັ່ງ, ຍານ, ຫມາກແຫນ່ງ, ຢາງແປກ, ຫວາຍ, ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ແລະ ຍັງມີສັດປ່າທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນເຊັ່ນ: ຊ້າງ, ເສືອ, ຫມີ, ເຫມີຍ, ກະທິງ, ກວາງ, ເຍືອງ, ເສົາຫລາ ແລະ ອື່ນໆ.


Copyright (c) . Japan Alumni of Laos (JAOL). All rights reserved.