ກ່ຽວກັບ Jaol

Japan Alumni of Laos ກ່ຽວກັບ Jaol

JAOLແມ່ນຫຍັງ?

ພາສາລາວ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ພາສາອັງກິດ Japan Alumni of Laos (JAOL)
ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ラオス元日本留学生会

ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນເປັນສະມາຊິກລວມໝູ່ ຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນສູນກາງ ທີ່ມີກອງເລຂາປະຈຳຢູ່ພະແນກມິດຕະພາບ ກົມພົວພັນມະຫາຊົນ ຄະນະພົວພັນການ ຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ. ໂດຍມີໃບແຈ້ງການ ເຫັນດີໃຫ້ຈັດຕັ້ງເປັນສະມາຊິກລວມໝູ່ ລົງວັນທີ່ 11/05/2001.

ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ ກໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບ ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງ ເທິງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ຄືປັດຈຸບັນ, ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ໆ ຂອງສະມາຄົມ ແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ດັ່ງຈະໄດ້ສະເໜີ ລຸ່ມນີ້:
ກ. ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ພາຍໃນສະມາຄົມ
ຂ. ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມລາວ
ຄ. ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ ເພື່ອມິດຕະພາບລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ອາດພົບເຫັນຫຼາຍໆຮູບແບບ ການສັງລວມຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ, ແຕ່ໃນຈຸດໃຫຍ່ໆ ແລ້ວສະມາຄົມແມ່ນມີໄວ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນ ໃນສະມາຄົມ (ຂໍ້ ກ), ຕໍ່ມາ, ເມື່ອຍ່າງກ້າວ ອອກຈາກ ສະມາຄົມກ້າວໜື່ງ ສະມາຄົມກໍ່ຕ້ອງສ້າງປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ ກໍ່ຄືປະເທດຊາດ ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ ເປັນແມ່ລ້ຽງດູເຮົາມາ (ຂໍ້ ຂ), ແລະ ຫຍັບອອກໄປອີກໜ້ອຍໜື່ງ ສະມາຄົມກໍ່ຕ້ອງສ້າງປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກໍ່ຄືປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຜູ້ທີ່ເປັນຄູບາອາຈານ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເຮົາມາ ອາດຈະໃນຮູບແບບ ເປັນຂົວເຊື່ອມລະຫວ່າງ 2 ປະ ເທດ 2 ປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽງການຕ່າງໆ ທີ່ເສີມສ້າງ ມິດຕະພາບລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ຂໍ້ ຄ).

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ການໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຂອງນັກສຶກສາລາວ ແມ່ນເລິ່ມມາຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1960 (ເທ່ົາທີ່ສາມາດເກັບກຳໄດ້). ໃນໄລຍະນັ້ນ ແມ່ນມີທ່ານລັງສີ ໄຊວິສິດ (ອະດີດຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ປັດຈຸບັນອອກບຳນານແລ້ວ). ຕໍ່ມາ ໃນຊຸມປີ 1970 ກໍ່ມີ ທ່ານ ບົວຄຳ ສິສຸລາດ (ປັດຈຸບັນ ເປັນຜູ້ວ່າການເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນນະເຂດ-ເຊໂນ). ພາຍຫຼັງປີ 1975 ການຮັບນັກສຶກສາລາວ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ໄດ້ ຢຸດສະຫງັດລົງ, ຈົນຕົກມາເຖິງປີ 1988 ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຈື່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ໃຫ້ເລິ່ມມີການສົ່ງນັກ ສຶກສາໃໝ່ ໂດຍນັກສຶກສາທີ່ໄປຍີ່ປຸ່ນໃນໄລຍະໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຮູ້ຈັກກັນດີ ໃນສາຍຍານາມ ”ຜູ້ບຸກເບີກ” ເຊັ່ນ: ອ້າຍ ເຜີຍເພັດ ສາດາວເຮືອງ (ປັດຈຸບັນ ຢູ່ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳປະເທດຍີ່ປຸ່ນ), ອ້າຍພຸດທາ ເພັດໃບສີ (ປັດຈຸບັນ ເປັນພະນັກງານບໍລິສັດໂອຈິລາວປູກໄມ້ຈຳກັດ) ແລະ ອີກຫຼາຍໆຄົນ. ເຊິ່ງໄດ້ຖົມຂຸມແປງທາງ ໃຫ້ພວກນ້ອງ ໜຸ່ມລຸ້ນຫຼັງ ທີ່ໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂື້ນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈຳນວນຂອງນັກສຶກສາ ແມ່ນ ປີລະບໍ່ພໍເທົ່າໃດຄົນ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນແຕ່ລະປີ ມີປະມານ 50 ກວ່າຄົນ ທີ່ເດີນທາງໄປສຶກສາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍ ໃຕ້ຫຼາຍຮູບແບບທຶນ.

ໃນປີ 1997 ປະເທດເຮົາໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ ແລະ ເປັນໄລຍະທີ່ ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ໄປສຶກສາຢູ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເລິ່ມທະຍອຍກັບຄືນປະເທດ, ເຊິ່ງ 2 ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນປັດໃຈພື້ນຖານ ທີ່ພາໃຫ້ມີ ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ໂດຍຫັນໄດ້ຈາກບົດສັງລວມຄວາມເປັນມາຂອງສະມາຄົມ ຂອງ ທ່ານ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ປະທານຄະນະບໍລິຫານຊຸດທີ 1 ເຊິ່ງໄດ້ຂັດຈ້ອນຫຍໍ້ມາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສາເຫດພາຍໃນ:• ນັກສຶກສາທີ່ກັບມາ ມີຈຳນວນເພິ່ມຂື້ນຫຼາຍ ປີຕໍ່ປີ, ຢາກມີການພົບປະ ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນນຳກັນ.• ຢາກເປັນສະມາຄົມ ເພື່ອສະດວກໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ລາວ.• ຢາກເປັນສະມາຄົມ ເພື່ອສະດວກໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າວຽກງານຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.ສາເຫດພາຍນອກ:• ປະເທດເຮົາໄດ້ເຂົ້າ ASEAN, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື ASEAN+3.• ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແກ່ການຮ່ວມມື ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ຄືນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກຍີ່ປຸ່ນ.• ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ນັກສຶກສາລາວຈົບມາຈາກຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານສະຖານທູດ ຈາກສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ສຸດຈະເອື້ອອຳນວຍດັ່ງກ່າວ ມາຂ້າງເທິງນີ້, ໃນວັນທີ 11/05/2001 ຂັ້ນເທິງ ຈື່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດຕັ້ງ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນຂື້ນ. ໂດຍໃຫ້ມີຮູບແບບ ເປັນສະມາຊິກ ລວມໝູ່ ຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ພາຍຫຼັງມີການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສະມາຄົມ ມິດຕະຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ສະມາຄົາກໍ່ໄດ້ອອກໃບແຕ່ງຕັ້ງ ໃນວັນທີ 30/05/2003 ໂດຍທ່ານ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ເປັນປະທານ. ພາຍ ໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງຄະນະຊຸດທີ 1 ສະມາຄົມກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼາຍໆ ກິດຈະກຳ ທີ່ເປັນທັງສົ່ງເສີມ ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ທັງເປັນຂົວເຊື່ອມລະຫວ່າງ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ມາຮອດປີ 2006, ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດ ຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ ຂອງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ວັນທີ 30/04/2006, ໄດ້ມີການຈັດການເລືອກຕັ້ງ ຄະນະບໍລິຫານໃໝ່ ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂອງສະມາຄົມ ໃນວັນທີ 11/06/2006. ພາຍຫຼັງ ໄດ້ລາຍງານຜົນການຢ່ັງສຽງ ແລະ ສະເໜີຂໍຈັດຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານ ຕໍ່ສະຄົມມິດຕະພາບລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ຄະນະບໍລິຫານຊຸດທີ 2 ກໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 15/05/2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *