Month: May 2018

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ນຳພາຄະນະນັກຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການ NIYE ປະຈຳປີ 2018

  ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (JAOL) ຂໍແຈ້ງເຖິງສະມາຊິກທຸກທ່ານຊາບວ່າ: ພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ນໍາພາຄະນະຈໍານວນ 1 ຄົນ ເພື່ອນໍາພານັກຮຽນລາວໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນໄລຍະວັນທີ 19 – 27 ພະຈິກ 2018 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ NIYE 2018 ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ສຳລັບປິ 2018 ນີ້ ຄະນະຈາກລາວຈະໄດ້ຮາວມກັບຄະນະທີມນັກຮຽນຈາກປະເທດ ພະມ້າ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຢູ່ທີ່ ສູນ National Chou Youth Friendship Center ຢູ່ທີ່ແຂວງ ຊີສຸໂອກະ (Sizuoka Prefecture) ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຜູ້ນໍາພາ: – ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ – ສາມາດສື່ສານ ອ່ານ, ຂຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໄດ້ ໃນລະດັບດີ. – ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, […]