Japan Alumni of Laos Activity ປະກາດລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດໃນໂຄງການ NIYE 2017

ປະກາດລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດໃນໂຄງການ NIYE 2017 

ເຖິງ: ນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017 ໃນວັນເສົາ 12 ສິງຫາ  2017

ເລື່ອງ: ປະກາດລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດໃນໂຄງການ NIYE 2017

ກ່ອນອື່ນໝົດທາງສະມາຄົມອາດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງຂໍຂອບໃຈມາຍັງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມຮາກແກ້ວ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະຖານທີ່ສອບເສັງຄັດເລືອກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ອງໆໃນການກ້າສະແດງອອກ, ກ້າສະແດງຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວຢາກແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳລາວສູ່ເວທີສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນຂໍປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດ ໃນວັນທີ່ 19 ສິງຫາ 2017 ເລີ່ມແຕ່ 8 ໂມງ ເຊົ້າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

ດາວໂຫຼດລາຍຊື່ເຂົ້າສຳພາດ: Applicants for Interview NIYE 2017

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: 

Tel: 030-5746-744 , 020-5909-9789

Email: niye2017@jaol.org