Month: August 2017

ປະກາດລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດໃນໂຄງການ NIYE 2017

  ເຖິງ: ນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017 ໃນວັນເສົາ 12 ສິງຫາ  2017 ເລື່ອງ: ປະກາດລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດໃນໂຄງການ NIYE 2017 ກ່ອນອື່ນໝົດທາງສະມາຄົມອາດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງຂໍຂອບໃຈມາຍັງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມຮາກແກ້ວ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະຖານທີ່ສອບເສັງຄັດເລືອກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ອງໆໃນການກ້າສະແດງອອກ, ກ້າສະແດງຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວຢາກແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳລາວສູ່ເວທີສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນຂໍປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດ ໃນວັນທີ່ 19 ສິງຫາ 2017 ເລີ່ມແຕ່ 8 ໂມງ ເຊົ້າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:   ດາວໂຫຼດລາຍຊື່ເຂົ້າສຳພາດ: Applicants for Interview NIYE 2017 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:  Tel: 030-5746-744 , 020-5909-9789 Email: niye2017@jaol.org

ປະກາດລາຍຊື່ນ້ອງນັກຮຽນສະໝັກສອບຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017

ເຖິງ: ນ້ອງນັກຮຽນຜູ້ສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017 ເລື່ອງ: ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດສອບເສັງຄັດເລືອກ, ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສອບເສັງ ສະບາຍດີນ້ອງໆຜູ້ສະໝັກທຸກໆຄົນ ທາງ JAOL ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017 ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: