Month: July 2017

NIYE2017LEADER

ໂຄງການ ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ NIYE Junior Program 2017 ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (JAOL) ຂໍແຈ້ງເຖິງສະມາຊິກທຸກທ່ານຊາບວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ນໍາພາຄະນະຈໍານວນ 1 ຄົນ ເພື່ອນํາພານັກຮຽນລາວໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນໄລຍະວັນທີ 20-28 ພະຈິກ 2017 ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

NIYE2017

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ NIYE Junior Program ປະຈຳປີ 2017 ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ                                                                   Poster by: ທ. ພູວິດ ພັນທະວົງ ເຖິງ: ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທົ່ວປະເທດລາວ ເລື່ອງ: ເປີດຮັບສະໝັກນັກຮຽນເພື່ອເປັນຕົວແທນຈາກປະເທດລາວເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸນ (NIYE 2017) – ອີງຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງຫົວໜ້າໂຄງການ […]