Japan Alumni of Laos Activity ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

 

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຫ້ອງການສະມາຄົມອາດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ ປະຈໍາຫ້ອງການ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ຈໍານວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ

  1. ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

 • ບໍລິຫານວຽກຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການ
 • ພິມເອກະສານ ແລະ ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ອື່ນໆ

  2. ຄຸນສົມບັດ:

 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
 • ມີທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີ
 • ເປັນຄົນທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນ

  3. ວຸດທິທີ່ຕ້ອງການ:

 • ບໍ່ຈໍາກັດເພດ
 • ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີ( ສື່ສານເຂົ້າໃຈ ອ່ານ,ຂຽນ ໄດ້)
 • ບໍ່ຈໍາກັດ ສາຂາ ທີ່ຮຽນຈົບມາ
 • ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ( Microsoft Office)
 • ສາມາດປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ (ຈັນ-ສຸກ 8:00 – 16:30)
 • ຖ້າມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ສົນໃຈສະໝັກຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ  ກະລຸນາ ສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ ມາທີ່: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ( ຕຶກຂ້າງສະໜາມກິລາເຈົ້າອານຸວົງ) ສູນປະກັນຄຸນນະພາບສຶກສາ  ຫ້ອງ 106

 

ສອບຖານຂໍ້ມູນ:

ໂທ: 020-5946-5444

ອີເມວ: info@jaol.org

ເວັບໄຊ໌: www.jaol.org