Month: May 2017

ເຊີນເຂ ົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແຜນທຸລະກິດທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຂ່າວດີ!!! ໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນຟຣີ 2 ອາທິດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກວາງແຜນທຸລະກິດ. ເຊີ່ງລາຍລະອຽດແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຫ້ອງການສະມາຄົມອາດີດນັກສຶກສາລາວ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ ປະຈໍາຫ້ອງການ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ຈໍານວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ   1. ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ: ບໍລິຫານວຽກຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການ ພິມເອກະສານ ແລະ ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ອື່ນໆ   2. ຄຸນສົມບັດ: ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ມີທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີ ເປັນຄົນທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນ   3. ວຸດທິທີ່ຕ້ອງການ: ບໍ່ຈໍາກັດເພດ ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີ( ສື່ສານເຂົ້າໃຈ ອ່ານ,ຂຽນ ໄດ້) ບໍ່ຈໍາກັດ ສາຂາ ທີ່ຮຽນຈົບມາ ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ( Microsoft Office) ສາມາດປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ (ຈັນ-ສຸກ 8:00 – 16:30) ຖ້າມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ສົນໃຈສະໝັກຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ  ກະລຸນາ ສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ ມາທີ່: ກະຊວງສຶກສາທິການ […]

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາທຶນ MEXT-ASJA ສົກປີ 2018

ເຖິງ : ບັນດາສະມາຊິກ JAOL ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເລື່ອງ: ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາທຶນ MEXT-ASJA ສົກປີ 2018          ດາວໂຫຼດ “ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາທຶນ MEXT-ASJA 2018”  ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: