Month: January 2015

ພິທີຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຈາກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຂປລ.ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2015 ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ບ້ານພັກ ທ່ານເອກອັກຄະ ຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນໃບຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນມອບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມ ອະດີດນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຈົບຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JAOL) ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ຍ້ອງຍໍຜົນງານທີ່ສະມາຄົມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມ ສາຍພົວພັນ ມິດຕະ ພາບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.